Integrált Irányítási Politika

Az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. az MVM Csoport tagvállalata, amely elkötelezett a cégcsoport távközlési iparágban való stratégiai szerepvállalása iránt. A magas minőségű szolgáltatást energiahatékonyan, és a bizalmasságot, sértetlenséget, rendelkezésre állást, mint az információbiztonság alapelveit figyelembe véve nyújtjuk az alábbi három fő területen:


 • A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. átviteli-rendszerirányítási tevékenységét és iparági igényeket kiszolgáló távközlési hálózat biztosítása,
 • a kormányzati célú hírközlési igények kielégítése,
 • nagykereskedelmi célú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása más piaci hírközlési szolgáltatók számára.

Fő célkitűzéseink:

 • Hosszú távon sikeres, nemzeti szinten meghatározó elektronikus hírközlési szolgáltató társasággá válás, amely korszerű nagy kapacitású és kimagasló megbízhatóságú elektronikus hírközlési hálózatával és rendszereivel magas színvonalú szolgáltatást biztosít.
 • Az átviteli rendszerirányító (MAVIR Zrt.) és a villamosenergia-iparág hírközlési igényeit kielégítő rendszer többletkapacitásainak a kormányzati célú hírközlési igények kiszolgálása melletti nagykereskedelmi célú energiahatékony, az információbiztonság és üzletmenet-folytonosság szempontjait figyelembe vevő hasznosítása.

Az MVM NET Zrt. a célkitűzései megvalósítása, az ügyfelek magas szintű elégedettségének elérése és folyamatos fenntartása, a piaci versenyképesség, az energiahatékonyság, az információbiztonság és az üzletmenet-folytonosság fenntartása érdekében a folyamatait rendszeresen felülvizsgálja, optimalizálja és fejleszti, szem előtt tartva a Társaságra vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásokat, az illetékes kormányzati szervek, a tulajdonos MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Zrt.) és egyéb érdekelt felek által megfogalmazott elvárásokat és szabályozási kereteket.

Célkitűzéseink megvalósításához kapcsolódó alábbi stratégiai eszközeink az előirányzatok és célok eléréséhez szükséges minden erőforrást biztosítanak:

 • Az elektronikus hírközlési rendszer megbízható, energiahatékony működtetése iránt elkötelezett, annak sajátosságait jól ismerő, az innovációs folyamatokra nyitott, a legkorszerűbb eljárások alkalmazásában jártas munkatársak.
 • Korszerű elektronikus hírközlési rendszer és informatikai rendszer az adatok, alkalmazói rendszerek, technológia, technikai környezet, és a felhasználók, üzemeltetők kellő biztonságának és védelmének megteremtéséhez és folyamatos biztosításához.
 • Stabil, megbízható üzleti partnerek, akikkel olyan kapcsolat kialakítására, fenntartására és fejlesztésére törekszik a Társaság, ami a piaci verseny követelményeinek betartása mellett hosszú távon is biztosítani tudja a kölcsönös elégedettséget, a jó együttműködést.
 • Megfelelő működési technológia, a Társaság irányítási kultúrája, amelynek meghatározó elemei az értékteremtés, az értékmérés, a hatékony és pontos munkavégzés, az előírt és elvárt minőség, az információbiztonság és adatvédelem, az üzletmenet-folytonosság fenntartása, valamint az energiahatékonyság iránti vezetői elkötelezettség.
 • Az európai követelményeknek megfelelő irányítási rendszer-szabványok követelményeinek alkalmazása (ISO 9001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 37001) úgy, hogy biztosított legyen a szolgáltatási minőség, az energiateljesítmény, az üzletmenet-folytonosság és az információbiztonság folyamatos fenntartása és fejlesztése, valamint a korrupció elleni hatékony küzdelem.
 • Az MVM Zrt. központi irányelvek alkalmazása és a csoport szinergiák kiaknázása.
 • A Társaság munkáját, törekvéseit előremozdító, támogató, nyitott külső és belső kommunikáció fenntartása, működtetése.

Az MVM NET Zrt. vezetőinek és minden munkatársának meggyőződése, hogy az Integrált Irányítási Politikájában megfogalmazott célok teljesítésével kivívja és megtartja üzleti partnerei és a társadalom elismerését, mindezt az energiahatékonyságot, az információbiztonsági és üzletmenet-folytonossági szempontokat is figyelembe vevő módon. Ezek eredményeképp az MVM NET Zrt. és tágabb értelemben a teljes MVM Csoport képes megfelelni a fenntartható fejlődés követelményeinek és ezáltal eredményes gazdálkodás mellett biztosítja hosszú távú működésének stabil alapjait is.