Közzéteteli kötelezettség
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tétele és takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a 2009. évi CXXII. Tv-ben foglaltaknak eleget téve az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi információkat teszi közzé.
Szerződések köre