Közérdekű adatok igénylése

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33. 

Levelezési cím: 1555 Budapest, Pf.: 105.

Telefon: +36 1 304 3300

E-mail: kommunikacio@mvmnet.hu