Közérdekű adatok igénylése

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Tomori utca 32.

Levelezési cím: 1558 Budapest, Pf.: 115.

Telefon: +36 1 304 3300

E-mail: kommunikacio@mvmnet.hu