Hivatalos adatok, elérhetőségek

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.

Postai cím: 1555 Budapest, Pf.: 105.

Telefonszám: +36 1 304 3300

E-mail cím: ugyfelszolgalat@mvmnet.hu

Honlap: www.mvmnet.hu