Hivatalos adatok, elérhetőségek

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Tomori utca 32.

Postai cím: 1558 Budapest, Pf.: 115.

Telefonszám: +36 1 304 3300

E-mail cím: ugyfelszolgalat@mvmnet.hu

Honlap: www.mvmnet.hu